Leren rekenen in groep 8

In groep 7 is alle stof van de basisschool aan bod gekomen. Veel nieuwe stof zal er dus niet zijn. In groep 8 wordt vooral de stof die ze al geleerd hebben, herhaald en uitgediept. Op deze manier zullen kinderen helemaal klaar zijn voor de eindtoets.

De basis van rekenen in groep 8

Van groep 1 tot en met groep 7 heeft een kind een heleboel geleerd. Een nieuw onderwerp dat ze dit jaar zullen leren, is het berekenen van de omtrek van een cirkel. Dit is één van de weinige nieuwe onderwerpen die ze zullen krijgen. Want dit jaar gaat vooral om het eigen maken van de kennis die ze hebben opgedaan in de voorgaande jaren.

Blogs over rekenen in groep 8

Hoe leert mijn kind rekenen?

In groep 7 is er een heleboel moeilijke stof langsgekomen. Bijvoorbeeld rekenen met breuken en procenten. Net zoals de overstap van groep 3 naar 4 zullen ook deze ‘kale sommen’ veranderen in ‘redactiesommen’. De stof die ze in het voorgaande jaar hebben gehad met rekenen, zal in een zo’n reëel mogelijke context geplaatst worden. Bij het onderdeel rekenen met procenten zal er bijvoorbeeld veel geoefend worden met 19% BTW. Op deze manier wordt het duidelijker hoe de stof in het dagelijks leven toegepast kan worden.

Rekenen groep 8

  • Getalbegrip tot en met 1 biljoen
  • Hoofdrekenen tot en met 100
  • Sommen tot en met 1 miljoen
  • Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • Rekenen met kommagetallen, breuken, procenten, verhoudingen
  • Vermenigvuldigen en delen uit het hoofd
  • Romeinse cijfers
  • Omtrek van een cirkel berekenen

Naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 heeft je kind al voor het grootste deel de kennis opgedaan om de eindtoets te maken. In dit jaar zal nog wel een heleboel geoefend worden. De manier waarop sommen nu gesteld worden, is soortgelijk aan de CITO-vraagstelling. Zo zal je kind hier ervaring mee opdoen en prettiger de eindtoets ingaan. Eind groep 8 is er een goede basis gelegd en is je kind klaar om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken. In ‘Wat moet mijn kind in groep 8 kunnen’ staat beschreven welke onderwerpen verwacht kunnen worden op de eindtoets.

Vanaf groep 3 bieden we quizzen die in samenwerking met Cito zijn ontwikkeld. Zo kan je kind spelenderwijs ervaring opdoen met de vraagstelling uit de toetsen van Cito.

Bestel nu
Squla partners
Squla partners
Squla partners
Squla partners

Speel en leer thuis alle vakken van de basisschool

Tijdelijk met Squla-badhanddoek cadeau bij een jaarlidmaatschap!

Bestel nu