Leren rekenen in groep 5

Groep 5 is het jaar waarin blijkt of de basis goed is. De getallen waar kinderen mee gaan werken, zijn een stuk complexer dan in groep 4. Om rekenproblemen te voorkomen is het oefenen van optel- en aftreksommen tot en met 20 en de tafels tot en met 10 erg belangrijk.

De basis van rekenen in groep 5

In dit jaar is het essentieel dat kinderen sommen tot en met 20 en de tafels tot en met 10 onder de knie krijgen. Kinderen hebben in groep 5 voldoende ruimte in hun werkgeheugen nodig omdat ze nu aan de slag gaan met complexere rekensommen. Als zij deze standaard sommen binnen enkele seconden kunnen uitrekenen, hoeven ze zich alleen nog maar te richten op het moeilijke gedeelte dat niet geautomatiseerd is.

Blogs over rekenen in groep 5

Hoe leert mijn kind rekenen?

In groep 5 wordt het rekenen moeilijker omdat er nu ook gerekend wordt met decimalen. Berekeningen met geld, gewicht, lengte en inhoud zullen dus steeds vaker te pas komen. Hierbij is het belangrijk dat er een goede basis is. Om dit soort sommen makkelijker uit te rekenen zullen ze in groep 5 cijferend rekenen leren.

Wat leert mijn kind in groep 5

  • Getalbegrip tot 10.000
  • Tellen tot 2000 en terug
  • Optellen en aftrekken tot 1000
  • Automatiseren van de tafels 1 tot 10
  • Delen (halveren, kwarten, derden)
  • Rekenen met decimalen
  • Anoloog en digitaal klokkijken
  • Verhaaltjessommen
  • Rekenen met geld tot en met €1000,-
  • Meten (mm, cm, dm, m, km)

Cijferend rekenen

Omdat er in groep 5 gaan werken met grotere getallen, wordt ‘cijferend rekenen’ geïntroduceerd. De som staat nu niet naast elkaar maar onder elkaar. Bij deze methode is het belangrijk om te weten hoe een getal is opgebouwd. Het getal 589 bestaat bijvoorbeeld uit 5 honderdtallen (H), 8 tientallen (T) en 9 eenheden (E). Met cijferend rekenen tel je eerst de eenheden bij elkaar op, dan de tientallen en vervolgens de honderdtallen. Sommige scholen zullen werken met de kolomsgewijs methoden. Deze methode begin je niet (rechts) met de kleinste waarde, maar (links) met de grootste waarde.

Vanaf groep 3 bieden we quizzen die in samenwerking met Cito zijn ontwikkeld. Zo kan je kind spelenderwijs ervaring opdoen met de vraagstelling uit de toetsen van Cito.

Bestel nu
Squla partners
Squla partners
Squla partners
Squla partners

Speel en leer thuis alle vakken van de basisschool

Tijdelijk met Squla-badhanddoek cadeau bij een jaarlidmaatschap!

Bestel nu