Dyslexie maakt het lastig, maar niet onmogelijk!

Ondersteun en geef je kind meer zelfvertrouwen met lezen en spellen door te oefenen met de unieke spellingmethode TaalExtra.

Lees meer over TaalExtra

Wat is dyslexie?

Bijna 20% van de kinderen in Nederland heeft moeite met spelling en soms zelfs dyslexie.

Dyslexie is een aangeboren stoornis, waarbij het kind moeite heeft met lezen, spelling en het begrijpen van woorden. De oorzaak is niet eenduidig, maar bij kinderen met dyslexie gaat de taalontwikkeling langzamer dan die van hun leeftijdgenootjes. Het opnemen van nieuwe informatie als klanken, woorden, verhalen en teksten is erg lastig voor hen. En ondanks dat je veel samen oefent, gaat hij of zij weinig tot niet vooruit.

Zo herken je dyslexie bij je kind

Het ‘niet vooruitgaan’ is vaak een belangrijk kenmerk voor het aantonen van dyslexie. Je kind hoeft ook niet aan alle dyslexie-symptomen te voldoen. Ieder kind is uniek en daarom zijn de herkenningspunten ook voor iedereen anders.

 • Op jonge leeftijd (groep 2) al een desinteresse tonen in letters, moeite hebben met rijmen en kleuren door elkaar halen.
 • In 'spiegelschrift' schrijven, waarbij letters en klanken gespiegeld worden geschreven.
 • Moe zijn na het lezen.
 • Onzeker zijn over prestaties, wat resulteert in een laag zelfbeeld.
 • Stotteren en hakkelen met voorlezen.
 • Moeite hebben met klokkijken, het alfabet en letters uit elkaar houden.
 • Ouder, oom of tante heeft dyslexie. Dyslexie is erfelijk en zit dikwijls in de familie.

Ook met dyslexie kun je het een heel eind schoppen!

Kijk bijvoorbeeld naar Einstein, John Lennon, Picasso, Jamie Oliver en Joop van den Ende. Allemaal personen met dyslexie.

Wat kun je als ouder doen om je kind te helpen?

Vermoed je dat jouw kind mogelijk dyslexie heeft? Blijf er niet mee zitten!

De officiële diagnose ‘dyslexie’ kan alleen door een arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog worden gesteld. Deze behandelmethode is erg kostbaar en heeft een lange trajectduur. Om in aanmerking te komen moet aan bepaalde eisen worden voldaan.

Kinderen met dyslexie hebben juist baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning. Als ouder kun je hier een belangrijke en op simpele wijze een bijdrage aanleveren. Dyslexie is niet te genezen, maar met de juiste behandeling en begeleiding, kunnen dyslectische kinderen heel ver komen!

Je komt in aanmerking voor behandeling als:

 • Je kind tussen de 7-12 jaar oud is.
 • Je kind bij drie achtereenvolgende meetmomenten behoort tot de zwakste 10% (E-score Cito) op spelling en op lezen tot de zwakste 16% (D-score) of de zwakste 10% (E-score).
 • De school voldoende extra begeleiding heeft geboden gedurende 6-12 maanden.

Als ouder kan je helpen door:

 • De ontwikkeling van je kind zelf goed in de gaten te houden.
 • Je vermoedens te bespreken met de leerkracht van je kind of door de IB'er van school aan te schieten.
 • Samen met je kind te lezen en iedere dag een kwartiertje met spelling te oefenen.
 • Samen met je kind de quizzen en games van TaaExtra te spelen.

In kleine stapjes beter leren lezen en spellen met TaalExtra

Als spelling en lezen niet zo makkelijk gaan, dan is dat voor kinderen soms best frustrerend in onze talige wereld. Daarom heeft Squla een wetenschappelijk bewezen én leuke methode ontwikkeld die kinderen helpt makkelijker en met meer zelfvertrouwen te leren lezen en spellen.
Tijdelijk met Squla-handdoek cadeau bij een jaarlidmaatschap!

 • Voor kinderen met spellingproblemen en dyslexie.
 • Online spelletjes, offline opdrachten en heldere uitleg.
 • Spellingmethode die aansluit bij alle gangbare lesmethodes.
 • Ontwikkeld met orthopedagogen en dyslexie-experts.
 • In kleine stapjes oefenen met klank-tekenkoppeling, spellingregels, stappenplannen en splitsen.

Lees verder op ons blog

Spelenderwijs beter worden in taal en spelling

Oefenen met spelling wordt nog leuker met deze extra te downloaden of ontvangen materialen!

 

Klanken-kwartetspel

Print het klanken-kwartetspel, knip de kaartjes uit (plak ze eventueel op verstevigd papier) en het spel is klaar om gespeeld te worden.

klanken kwartetspel

 

Leesbingo

In de leesbingo vind je allerlei manieren om te lezen. Wanneer de 15 minuten juist zijn uitgevoerd mag het vakje worden ingekleurd.

Leesbingo

 

Werkboek en spellingkompas

Bij bestelling van de spellingmethode TaalExtra ontvangt het kind extra materialen thuis die leuke opdrachten en handige tips bevatten.

ouder-kinderpakket

Inschrijven nieuwsbrief TaalExtra

Blijf op de hoogte van spellingmethode TaalExtra en ander interessant nieuws rondom spellingproblemen en dyslexie.

Leuk leren werkt. Daar wordt ieder kind wijzer van!

Tijdelijk met Squla-handdoek cadeau bij een jaarlidmaatschap!

Bestel TaalExtra