Alles wat je wil en moet weten over de Cito-toets

Wat zegt de Cito-score over het niveau van je kind? En kan je kind ervoor oefenen? Op Squla maak je alvast kennis met de Cito-vraagstelling.

Bestel nu

De betekenis van CITO

Het begrip Cito is een afkorting en staat voor ‘Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling‘. Dit instituut heeft als doel goed en eerlijk toetsen. Zo ontwikkelt Cito al meer dan 50 jaar toetsen, examens en meetinstrumenten die laten zien wat leerlingen in hun mars hebben. Met schriftelijke toetsen, die klassikaal worden afgenomen, wordt de kennis op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie getoetst.

Cito logo

Cito toetsen op de basisschool

Cito-toetsen testen de kennis en vaardigheden die je kind vanaf de kleuterklas tot het einde van de basisschool heeft opgedaan. Cito ontwikkelt 3 verschillende toetsen. De LVS (Leerling Volg Systeem)-toetsen worden door alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 gemaakt. De toets wordt minimaal 2 keer per jaar afgenomen, waarbij de school zelf het toetsmoment bepaalt. De Entreetoets in groep 7 en Eindtoets in groep 8, vinden op een vast moment plaats en vervangen de LVS-toets van dat jaar. Cito-toetsen zijn vaak langer dan dat de kinderen gewend zijn en de vraagstelling is anders dan die van een periodieke toets. Daarom biedt Squla Cito-modules aan. Vanaf groep 3 oefent je kind met de vraagstelling van Cito.

Oefenen voor de LVS-toets

Met de LVS-toetsen van Cito wordt de voortgang van het individuele kind gemeten en kan de leerkracht signaleren waar een kind op uitvalt, waar het in uitblinkt en of het op koers vaart. Leren hoeft daarom niet, maar oefenen kan wel helpen.

  • Lees samen de krant of voor het slapen gaan een boek
  • Oefen met redactiesommen. Dit zijn sommen in de vorm van een verhaaltje
  • Maak met de Cito-modules alvast kennis met de Cito-vraagstelling
  • Oefen extra met de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen op Squla

Belangrijke graadmeters

De Entreetoets in groep 7


De Entreetoets valt binnen het leerlingvolgsysteem en toetst 5 onderdelen: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. De score op de Entreetoets wordt als belangrijk gezien en gebruikt de leerkracht om een voorspelling te doen welk type vervolgonderwijs de leerling aan zou kunnen (vmbo, havo of vwo).

De Eindtoets in groep 8


De Eindtoets is verplicht en bestaat uit de onderdelen taal en rekenen. De leerlingen zijn hier 2 dagdelen mee bezig. De Eindtoets is geen examen. Je kan dus niet slagen of zakken voor de toets. Er komt wel een advies uit, dat de leerkracht ondersteund bij het definitief adviseren van het type vervolgonderwijs voor de leerling (vmbo, havo of vwo).

Wat betekent de Cito-score?

Na het maken van de Cito-toets behaalt ieder kind een Cito-score. Deze wordt omgezet naar een letterscore van A tot en met E. Score A is het hoogst te halen niveau, en het laagste niveau is een E score. Het kan zijn dat bij jou op school wordt gewerkt met de Romeinse cijfers I t/m V. Deze normering valt net iets anders, waarbij I de hoogst te behalen niveau is. Ieder jaar worden de percentages opnieuw verdeeld, afhankelijk van het landelijk niveau per groep.

  • Score A: 25% hoogst scorende leerlingen
  • Score B: 25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
  • Score C: 25% net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde
  • Score D: 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
  • Score E: 10% laagst scorende leerlingen

Aanpassing 2019: De Eindtoets wordt korter

Sinds 2015 is het voor alle scholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Met deze invoering werd het daarnaast mogelijk om tussen drie eindtoesten te kiezen: de IEP eindtoets, de ROUTE8 eindtoets en de Cito-toets. De toetsen worden altijd in april afgenomen. Dit komt na het advies van de school voor het type vervolgonderwijs en is daarom niet leidend. Wel heeft het invloed wanneer de uitslag van de eindtoest hoger is dan het gegeven schooladvies. Vanaf 2019 zal de toets korter zijn. Terwijl in 2018 de eindtoets nog uit 200 opgaven bestond en in drie dagdelen werd afgenomen, hoeven de leerlingen in 2019 nog maar 165 opgaven te maken en worden deze in twee dagdelen getoetst. Deze 165 opgaven bevatten de verplichte onderdelen taal en rekenen.

Blogs en tips voor de Cito-toets

Op Squla oefen je spelenderwijs met de Cito-vraagstelling

Bestel nu