Actievoorwaarden: Meet & Greet Dylan Haegens

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden gaan over de actie die wordt georganiseerd door Squla. Squla is onderdeel van FutureWhiz Media B.V., gevestigd te (1018TX) Amsterdam aan Rhijnspoorplein 22. Met de actie kan jij een Meet & Greet winnen met Dylan Haegens (ook: “Prijs”).
 • Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming van je ouder of verzorger nodig om mee te kunnen doen aan de actie.
 • De actie loopt van 7 februari tot 23 februari 2020 (hierna: de actieperiode). Na deze periode maak je geen kans meer op een Prijs.
 • Squla mag de actie altijd aanpassen of (tijdelijk) stopzetten en deze voorwaarden wijzigen als dat noodzakelijk is voor Squla en hoeft dat niet van tevoren aan jou te melden. Squla is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

Deelname actie

 • Je maakt alleen kans op een Prijs als je 1) een jaarlidmaatschap Squla en/of TaalExtra aanschaft tijdens de actieperiode en 2) beschikbaar bent op zaterdag 7 maart 2020. Deze gegevens moeten compleet en juist zijn.
 • Meedoen aan de actie is gratis. Met één gekocht jaarlidmaatschap maak je éénmaal kans op de Meet & Greet. Je mag niet meedoen aan de actie en kan geen Prijs winnen als:
  • je onjuiste, onvolledige of valse gegevens hebt ingevuld;
  • je vals speelt of vals probeert te spelen;
  • als je in strijd handelt met deze spelvoorwaarden

Je accepteert dat je in deze gevallen geen prijs van Squla zal ontvangen.

Prijs en uitreiking

 • Iedere dag tijdens de actieperiode worden er drie Prijzen verloot onder de deelnemers die voldoen aan de eisen uit het vorige artikel. Dit gebeurt op een onpartijdige en eerlijke manier.
 • De Prijzen worden op 24 februari 2020 per e-mail aan de prijswinnaars bekend gemaakt (check je spam box!).
 • Winnaars dienen binnen 3 dagen na bekendmaking hun deelname aan de Meet & Greet te bevestigen en de gevraagde gegevens per mail op te sturen.
 • De Meet & Greet vindt plaats op 7 maart 2020 in Amsterdam. Het is niet mogelijk om op een ander moment of andere locatie de Meet & Greet te laten plaatsvinden.
 • De prijs staat op naam van de winnaar en is ook alleen voor de winnaar bedoeld.
 • Als je de prijs niet accepteert, of je niet houdt aan deze spelvoorwaarden, zal Squla de prijs niet uitkeren. Squla mag dan een andere winnaar trekken uit de deelnemers.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Wanneer er situaties voorkomen die niet in deze spelvoorwaarden zijn opgenomen, beslist Squla hoe er met die situaties wordt omgegaan.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, korting of andere goederen.

Meet & Greet 

 • Per aangeschaft lidmaatschap zijn tijdens de Meet & Greet maximaal één kind en één volwassene welkom.
 • Elk kind moet begeleid worden door één volwassene.
 • Reis- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Persoonsgegevens 

 • Het invullen van jouw persoonlijke gegevens is nodig om aan de actie te kunnen meedoen. Jouw persoonsgegevens worden door Squla alleen verwerkt om aan de actie deel te kunnen nemen en de eventuele Prijs te kunnen uitreiken.
 • De persoonsgegevens die in het kader van actie worden verkregen, worden op een veilige manier volgens het Privacy Statement verwerkt. Lees hier het Privacy Statement.

Aansprakelijkheid 

 • Als je deelneemt aan de actie is dat voor jouw eigen risico. Squla is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genoemd, die jij als deelnemer lijdt. Ook niet voor schade als gevolg van jouw deelname aan de actie, als je niet mee kan doen aan de actie, of als gevolg van uitslagen van de actie. Squla is wel aansprakelijk voor jouw schade als die schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Squla.
 • Als Squla toch aansprakelijk is voor jouw schade, dan is de vergoeding van die schade beperkt maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Squla voor die schade uitkeert.
 • Squla is niet aansprakelijk als jij verkeerde gegevens opgeeft, als er inschrijvingen verloren gaan of in andere gevallen waarin jouw gegevens verloren zijn.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op de actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze actie is in overeenstemming met Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Als je klachten of opmerkingen hebt over de actie kan je contact opnemen met Squla via ons contactformulier.

Deze spelvoorwaarden zijn opgesteld op 5 februari 2020.